Υπηρεσίες

Αφοι Λιγνού & ΣΙΑ Ε.Ε.
Οικοδομικά Υλικά - Χωματουργικές Εργασίες Σαντορίνη


 

Η εταιρεία μας Αφοι Λιγνού & ΣΙΑ Ε.Ε. στην πολυετή δραστηριότητα που έχει αναπτύξει, στον χώρο των χωματουργικών και οικοδομικών υλικών στον Καρτεράδο Σαντορίνης, μπορεί να εξυπηρετήσει άριστα όλες τις εργασίες που αναλαμβάνει.

Η εμπειρία μας σε συνδυασμό με τα ποιοτικά υλικά και τις υπηρεσίες που παρέχει, έχει εξασφαλίσει την εμπιστοσύνη των πελατών και των εταιρειών που συνεργάζεται.


Οι υπηρεσίες που αναλαμβάνουμε έχουν ως εξής:


 • Χωματουργικές Εργασίες
 • Εκσκαφές
 • Κατεδαφίσεις
 • Εκβραχισμοί
 • Διάνοιξης Δρόμων
 • Διαμόρφωσης Περιβαλλόντων Χώρων
 • Μπαζώματα-Επιχωματώσεις
 • Αποκομιδή Μπαζών
 • Έργα Οδοποιίας
 • Ασφαλτόστρωσης Δρόμων
 • Τοποθετήσεις Στηθαίων
 • Έργα Αποχετεύσεων και Αφαλατώσεων
 • Γενικές και Ειδικές Μεταφορές
 • Εργασίες Γερανών

Στην πορεία που έχουμε διανύσει αυτά τα χρόνια, έχουμε συνεργαστεί με πλήθος επαγγελματιών και εταιρειών του χώρου, ενώ παράλληλα ολοκληρώσει έργα υποδομής ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.

Καλύπτουμε τις ανάγκες των πελατών μας, προσφέροντάς τους ποιοτικές υπηρεσίες και σύγχρονο εξοπλισμό για την επίτευξη τους.